Medzi túžbou a smrťou
„Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.“
Vizuál vychádza z filozofie za hrou. Tanečníčka ide životom, cez rôzne temné zákutia, pričom zvádza rôzne boje. Začiatok predstavenia je charakteristický vencom plním kvetov, znázorňujúcim pominuteľnosť života. Na konci predstavenia vyhráva, napĺňa svoje túžby. 
Kruhy ako naplnený život a jeho túžby. Lupene kvetov ako zvyšky kvetov z venca, ktoré už nepotrebuje. Modrá ako podlaha, na ktorej ukončuje svoju púť. Vizuál znározňuje stav po naplnení túžob. Mier s túžbami a životom.
(použité fotografie: Noro Knap) 
plagát, tanečné predstavenie, grafický dizajn, Marianna Lutková
Back to Top